Header Banner
Giá vé vào cổng
Loại vé Ngày thường Cuối tuần/ngày lễ
Trẻ em 180,500 VNĐ 149,000 VNĐ
Người lớn 45,000 VNĐ 45,000 VNĐ