Header Banner
Giá vé vào cổng
Loại vé Ngày thường Cuối tuần/ngày lễ
Trẻ em (4 - 15 tuổi) 190,000 VNĐ 190,000 VNĐ
Người lớn 45,000 VNĐ 45,000 VNĐ