Header Banner
Giá vé vào cổng
Loại vé Ngày thường Cuối tuần/ngày lễ
Trẻ em (4 - 15 tuổi) 266,000 VNĐ 266,000 VNĐ Book now
Người lớn 45,000 VNĐ 45,000 VNĐ
Thẻ thành viên Vietopia Pass
Gói Giá vé
Vietopia Pass 3 tháng 1,199,000 VNĐ Book now
Vietopia Pass – Chơi thả ga, không lo về giá
Giá vé vào cổng
Trẻ em (ngày thường): 266,000 VNĐ
Trẻ em (ngày lễ): 266,000 VNĐ
Người lớn (ngày thường): 45,000 VNĐ
Người lớn (ngày lễ): 45,000 VNĐ
Book now
Vietopia Pass
Vietopia Pass – Chơi thả ga, không lo về giá
Vietopia Pass 3 tháng: 1,199,000 VNĐ
Book now